آنژیوگرافی قلب چیست؟ مراقبت‌ها و عوارض آنژیو

آنژیوگرافی قلب

آنژیوگرافی روشی است که در آن از تکنیک‌های عکسبرداری پزشکی برای مشاهده رگ‌های خونی قلب استفاده می‌شود. آزمایش معمولاً برای این انجام می‌شود که متوجه شوند آیا محدودیتی در جریان خون به سمت قبل وجود دارد یا خیر. روش‌های آنژیوگرافی قلبی برای تشخیص و گاهی درمان بیماری‌های قلبی و عروق خونی استفاده می‌شوند. آنژیوگرافی قلب […]